TV-VIDEOPRODUKCE s.r.o. podporuje handicapované sportovce

časopis Nebezpečný nákladNEBEZPEČNÝ NÁKLAD je odborným časopisem zabývajícím se logistikou a problematikou nebezpečných věcí. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí. K tématům proto náleží rovněž likvidace havárií nebezpečných látek, likvidace odpadů, oblast pojištění, telematika, technické vybavení, veletržní a konferenční dění.

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD úzce spolupracuje s renomovanými odborníky, kteří u nás v oblasti nebezpečných věcí a logistiky působí. Odborným garantem je DEKRA Automobil, blízkým spolupracovníkem Svaz chemického průmyslu ČR.

www.nebezpecny-naklad.cz

© 2009 H-Art Všechna práva vyhrazena. H-shop v1.7.1b